Allegutlab Serdivergente Estrategia Consultoría Marketing Digital
Allegutlab Serdivergente Consultoría Marketing Empresas
  1. Inicio
  2. AllegutLab Polska
Síguenos

O nas

Jesteśmy firmą doradczą, dla której priorytetami są:

• Wnikliwa analiza,
• Trafne spostrzeżenia,
• Unikalne doświadczenie,
• Wysoka wartość.

Nasza misja

Opieramy się na rzeczywistych sytuacjach. Łączymy działanie i uczciwość, towarzysząc firmom na rozmaitych etapach rozwoju. Pomagamy naszym klientom tworzyć plany, podejmować najlepsze decyzje o tym, gdzie i jak efektywnie wykorzystać swój czas i kapitał i osiągnąć pożądane cele.

Oferujemy kompleksowe usługi, pełną analizę oraz solidne plany biznesowe i rynkowe uwzględniające dynamiką konkurencji, która wpływa na perspektywy współpracujących z nami firm.

Nasza wizja

Wykraczamy poza ogólne trendy branżowe i dynamikę branży, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rynkowych możliwości i zagrożeń. Oceniamy wydajność, identyfikujemy mocne i słabe strony firmy.

Nasze sposób

Korzystamy z narzędzi ilościowych, aby obiektywnie odpowiedzieć, co się stało, a także narzędzi jakościowych, aby zrozumieć zachowanie interesującej nas grupy użytkowników. Zapewniamy konkretną i praktyczną wiedzę, która służy jako podstawa do poprawy wyników i świadomego podejmowania przyszłych decyzji.

Budowanie mocnych relacji z ludźmi wewnątrz i na zewnątrz naszej firmy jest kluczem do realizacji naszego etosu współpracy, rozwoju i długoterminowego sukcesu biznesowego. Ważne jest dla nas, aby znać naszych klientów, słuchać ich i reagować na ich potrzeby i aspiracje.

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia naszego zaangażowania i odpowiedzialności wobec naszych Partnerów. Gwarantujemy pełną poufność i etyczne działanie.

Jesteśmy partnerem biznesowym, na którym możesz polegać. Znamy sposoby na rozwój twojej firmy w różnych fazach cyklu koniunkturalnego – od fazy zalążkowej, poprzez wzrost i ekspansję.

Rozwój strategiczny i zarządzanie biznesem

Rozwój strategiczny i zarządzanie biznesem

Strategia sprzedaży i ekspansja

Strategia sprzedaży i ekspansja

Rozwój strategiczny i zarządzanie biznesem

Allegut Lab może zdefiniować odpowiednie dla specyfiki firmy, atrakcyjne i adresowalne sąsiednie akcje i rynki, aby zdobyć udział (poprzez wzrost organiczny lub przejęcie w biznesie). Nasza perspektywa zewnętrzna zapewnia szersze poczucie możliwości na rynku wtórnym i zdobywanie oraz wykorzystanie środków.

Tworzenie biznesu

Myślisz o otwarciu nowej firmy w Hiszpani? Pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednią formę prawną i przeprowadzić wszystkie procedury prawne, aby Twój projekt mógł się urzeczywistnić.

Biznesplan

Przygotowujemy biznesplan Twojego nowego projektu, niezbędny do osiągnięcia spodziewanego sukcesu.

Planowanie strategiczne

Wykorzystując niezależną analizę strategiczną, wspólne badanie potencjalnych możliwości rozwoju oraz zastrzeżone narzędzie do planowania scenariuszy biznesowych, Allegut Lab może Ci pomóc w opracowaniu solidnego strategicznego planu działania. Iteracyjny i przejrzysty proces, który dostosowuje organizację w odniesieniu do podejmowanych decyzji oraz nasza niezależna perspektywa gwarantują obiektywne wyniki.

Modele biznesowe

Każdy model biznesowy musi być okresowo przeprojektowywany lub ulepszany. Ustalamy i dobieramy najlepszą metodę działania, aby umożliwić te zmiany.

Studia wykonalności

Obliczamy wartość ekonomiczną firmy, aby umożliwić rozwój procesów kupna i sprzedaży, sojuszy lub fuzji biznesowych.

Jeżeli potrzebujesz pozyskać finansowanie, przygotujemy plan wykonalności, który pomoże Ci je zdobyć, a jednocześnie pokażemy Ci, w jaki sposób możesz osiągnąć swoje cele.

Analiza rynku

Zrozumienie konkurencji jest kluczowe dla sukcesu. Celem tego typu analiz jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz udoskonalenie strategii biznesowej. Bez analizy konkurencyjności bardzo trudno jest wiedzieć, co robią inni, aby zdobyć klientów w grupie docelowej.

Nasza analiza obejmuje takie aspekty, jak:

• opis rynku docelowego Twojej firmy,

• szczegóły dotyczące Twojego produktu lub usługi w stosunku do produktów konkurencji,

• obecny i przewidywany udział w rynku, sprzedaż i przychody,

• porównanie cen,

• różnice w kwalifikacjach klientów,

• pomysły jak osiągnąć zróżnicowanie.

Porównasz każdy szczegół swojego produktu lub usługi z konkurencją, aby ocenić strategiczną skuteczność. Porównując wskaźniki sukcesu różnych firm, będziesz w stanie podjąć działania w oparciu o dokładne i przejrzyste dane.

Analiza procesów wewnętrznych

Wykrywamy punkty do poprawy Twojego biznesu i proponujemy zmiany, które optymalizują zasoby i zwiększają efektywność i wydajność.

Analiza kosztów

Badamy, gdzie można zaoszczędzić na kosztach i zoptymalizować zasoby.

Badanie protokołów działania

Oceniamy Twój sposób pracy, organizację wewnętrzną i czerpiemy z tego jak najwięcej informacji. Otrzymujesz wiadomość zwrotną, która pozwala usprawnić stosowane na co dzień protokoły działania.

Strategia sprzedaży i ekspansja

Internacjonalizacja i sprzedaż

Pomagamy firmom takim jak Twoja w zorganizowaniu udziału w targach, oferujemy usługę tłumaczenia bezpośredniego, pomoc w negocjacjach w Hiszpanii i krajach Ameryki Południowej.

Planowanie biznesowe

Opracowujemy pozycjonowanie firmy, planowane w perspektywie średnio- i długoterminowej do podejmowania działań zgodnych ze strategią.

Wyszukiwanie pośredników, agentów, dystrybutorów

Wyszukujemy, filtrujemy i wybieramy najlepszego pośrednika na podstawie definicji Twojego profilu i doradzamy w sprawie zatrudnienia.

Informacje rynkowe

Pomagamy określić najlepsze rynki, a także wymagania prawne, dokumentację, etykiety, certyfikaty i aprobaty.

Zewnętrzny dział handlowy

Dzięki ograniczonym kosztom jesteśmy Twoim sprzedawcą eksportowym w niepełnym wymiarze godzin od utworzenia działu do jego konsolidacji.

Obliczanie marży i cen

Obliczamy koszty jednostkowe dla produktów i linii biznesowych w celu określenia i ustalenia marż handlowych i cen.

Analiza sprzedaży

Wycenimy Twój rynek, liczby i aktualne metody sprzedaży i pomożemy go ulepszyć.

¿Cómo podemos ayudarte?

    Al hacer clic en “Enviar”, confirma haber leído la Política de privacidad y otorga su consentimiento para que Serdivergente procese sus datos personales para los fines descritos en dicha Política de privacidad con objeto de responder a su solicitud. De conformidad con la legislación y las normativas aplicables, tiene derecho a acceder, corregir y eliminar cualquier información relacionada con usted. También puede solicitar no recibir comunicaciones personalizadas sobre nuestros productos y servicios. Puede ejercer este derecho en cualquier momento; para ello, puede notificárnoslo a través de la sección de Contacto de nuestra Política de privacidad.